STADSLAB

Leiden Centraal Park

Lees meer

Burgerpanel Leiden Centraal Park pleit voor een stationsgebied waar iedereen beter van wordt: de reizigers, de inwoners en de bezoekers van Leiden. Dat betekent dat Leiden daar OV, wonen, winkelen en werken in samenhang ontwikkelt. Leidenaren willen serieus een stem hebben in het drukste, duurste en duurzaamste stukje Leiden. Zo’n groot gebied opnieuw ontwerpen is een unieke kans om Leiden een nieuwe ontdekking te geven!

Burgervisie

200 burgers en organisaties hebben bijgedragen aan de Burgervisie Leiden Centraal Park. Het is een pleidooi voor een levendige buurt met een Leidse ziel bij Leiden Centraal, die vooroploopt in ov, groen en duurzaamheid. Het is de groene link tussen BioSciencePark en Singelpark, waarin Leidenaren serieus een stem willen. Download de geïllustreerde Burgervisie op www.leidencentraalpark.nl.

Alle politieke partijen stonden 9 maart op de groene loper:

LCP-collage

Facebookpagina van Leiden Centraal Park